DryPol® System u upoređenju sa mehaničkim postupcima izolacije
DryPol® System u upoređenju sa mehaničkim postupcima izolacije
Uređaj DryPol® system namenjen je uklanjanju uzroka kapilarne vlage u zidovima, slično kao i mehaničko presecanje odnosno podrezivanje zidova ili hemijsko injektiranje. Svaki od ovih postupaka ima svoje opravdanje i namenu. Hemijsko injektiranje je prikladno na primer za isušivanje manjih površina, dok je klasično podrezivanje zidova prikladno uglavnom za totalne rekonstrukcije starih kuća, uz skidanje stare fasade, maltera i podova i izvođenje građevinskih mehaničkih radova. Međutim, ako se radi o sanaciji naseljene kuće ili o kući u nizu odnosno o kući koja se nalazi delomično na padini, o suterenskim prostorima, podrumima ili drugim teškom pristupnim prostorima, prostorno isušivanje pomoću uređaja DryPol® system je idealno rešenje. Za razliku od spomenutih klasičnih postupaka hidroizolacije zidova, uređaj DryPol® system obezbeđuje aktivno odvođenje vlage što značajno ubrzava proces isušivanja i izolacije.
Princip rada i dejstvo uređaja
DryPol® System
DryPol® System je je elektronski uređaj koji aktivno koristi svojstva vode u vlažnom zidu zasićene mineralnim solima. Ova sredina je jako provodljiva. Uređaj radi na principu elektrofizikalnog stimulacija vode zasićene mineralnim solima koja u zidu stvara kapilarnu sredinu. Ove kapilare uzrokuju širenje zemljane vlage u zgradi koja nije zaštićena horizontalnom hidroizlacijom, ili ova hidroizolacija više nije funkcionalna. S obzirom na tehnološko rešenje uređaj DryPol® System pri radu stvara interferencije i ne ometa mobilne telegone niti TV ili mikrotalasne signale. Uređaj je odobren za korišćenje u stambenim objektima, ne utiče na ljude, životinje, biljke niti na vodu u bunarima i bušotinama. Koristi se ne samo u porodičnim kućama već i u školama, poslovnim i proizvodnim prostorima , javnim zgradama, bolnicama, spomenicima kulture od posebnog kulturnog ili istorijskog značaja, crkvenim zgradama i sl.
Kakav je domet uređaja ? Koliko uređaja treba da koristim ?:
DryPol® systém
Jedan uređaj DryPol system može da isuši i da obezbedi trajnu izolaciju u objektima sa tlocrtnom površinom do 900 m2 – u zavisnosti od vrste i karakteristika zgrade. Domet dejstva uređaja možemo karakterizirati kao imaginarnu kuglu promera do 30-50 m oko uređaja, u zavisnosti od tipa uređaja. Dimenzije većine zgrada ne prekoračuju domet dejstva uređaja, pa obično važi sledeća formula: jedna kuća = jedan uređaj DryPol® system. U slučaju zgrade većih dimenzija ili tehnološki kompliciranijih objekata treba da se koriste 2 ili više uređaja.  
Koliko dugo traje isušivanje cele zgrade?:
Koliko dugo traje isušivanje cele zgrade?:
Ovaj proces zavisi od mnogo raznih faktora u samoj zgradi, u okolini zgrade i u tlu ispod zgrade. U opštem smislu možemo reći da zgrada može da bude isušena i izolovana, pod uobičajenim uslovima, do ca. 2 godine od ugradnje uređaja DryPol® system, a najkasnije do 3 godine. Nakon isušenja zgrade uređaj dalje funkcioniše kao hidroizolacija zgrade i štiti zgradu od širenja kapilarne vlage tako da uređaj postaje sastavni deo objekta.
Kakve druge zahvate ili modifikacije treba da izvršim na zidu kod upotrebe uređaja DryPol® system?:
Sanaciju zida izvršite skidanjem maltera do visine oštećenja vlagom.
Isušivanjem zgrade naravno na dolazi automatski do poboljšanja vanjskog izgleda zida, zid koji je oštećen vlagom treba da se sanira. Sanaciju zida izvršite skidanjem maltera do visine oštećenja vlagom. Zid ostavite neko vreme da se osuši, i zatim nanesite osnovni malter za saniranje. Na površinu zida zatim nanesite sloj uobičajene boje.
Kakvi su režijski troškovi rada uređaja DryPol® system?:
Drypol® systém
Drypol® system za svoj trajni rad koristi napajanje preko adaptera 18V/1330 mA. Ulazna snaga je 5W-7W, što sa ekonomskog gledišta znači trošak od ca. 15 EUR-a godišnje. Uređaj DryPol® system treba da bude stalno priključen na električnu mrežu i postaje sastavni deo objekta. Uređaj DryPol® system ne prenosite na druge objekte. Duži prekid kontinuiranog rada (1 mesec i više) uređaja DryPol® system uzrokuje ponovni prodor vlage u zgradu.