SRB Maloprodajni cenovnik uređaja DryPol® system + usluge i garancije

Osnovna maloprodajna cena uređaja DryPol® System I. 30 m

 • ( doseg dejstva maks. 20 m x 20 m – maks. 400 m2 tlocrtne površine građevine )
 • 1027,- € bez PDV-a / 1293,- € sa PDV-om

Osnovna maloprodajna cena uređaja DryPol® System II. 50 m

 • ( doseg dejstva maks. 30m x 30m – maks. 900 m2 tlocrtne površine građevine )
 • 1238,- € bez PDV-a / 1498,- € sa PDV-om

Konverzija iznosa cene proizvoda DryPol® System u CZK (čeških kruna) u valutu Vaše države :

 • Cene se utvrđuju konverzijom valute CZK u valutu države u koju se Roba isporučuje, i to prema važećem tečaju banke na dan prodaje Robe: Československá Obchodní Banka https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek
 • Plaćanje cene Robe biće izvršeno u gotovini pouzećem prilikom primopredaje Robe, ili plaćanjem unapred na osnovu proforma fakture.
 • Cena prevoza uklj. troškove pakovanja i pouzeća = 1500,- CZK sa PDV-om / 1 pošiljka težine do 5 kg ( ca. 5 kg = 2 uređaja DryPol® System ). Za svaki 1 kg težine više naplaćuje se doplata od +130,- CZK bez PDV-a.

Cena DryPol® System obuhvata :

 • uređaj DryPol® System prema tipu
 • potrošni materijal

Pošiljka sadrži :

 • Uređaj DryPol® System prema narudžbi, sa priborom
 • Adapter za napajanje 18V / 1300 mA
 • Montažni materijal
 • Uputstvo za ugradnju uređaja DryPol® System
 • Uputstvo za priključenje, korišćenje i održavanje uređaja DryPol® System
 • Orijentacijsko uputstvo za sanaciju zidova oštećenih vlagom
 • Računovodstvena porezna isprava / faktura
 • Garantni list

Kod ugradnje uređaja DryPol® System dobivate od nas sledeće garancije :

1) 15 godina garancije beplatnog servisa uređaja

2) Garantovana mogućnost odustanka od ugovora o kupoprodaji i povraćaja neoštećenog proizvoda - uređaja DryPol® System pod utvrđenim uslovima u periodu između 36. – 40. meseca od datuma ugradnje ili kupovine uređaja.

Uslovi za povraćaj uređaja DryPol® System :

1a / Kod povraćaja uređaja DryPol® System bez vizuelnih, elektronskih i mehaničkih oštećenja u periodu između 36. – 40. meseca od datuma ugradnje ili kupovine uređaja ćemo vam vratiti iznos od 70 % nabavne cene uređaja prenosom na vaš račun ( s obzirom na tačke 2a/ i 3a/ ).

2a / ako želite vratiti neoštećen i potpuno funkcionalan uređaj DryPol® System shodno tački 1a/ uputite nam zahtev za raskid poslovnog ugovora koji treba da sadrži sledeći tekst i podatke :

Zahtevam raskid poslovnog ugovora shodno tački 1/ cenovnika na www.drypol.info u ugovorenom roku u periodu između 36. i 40. meseca od datuma kupovine, bez navođenja razloga. Zahtevam povraćaj iznosa od 70 % nabavne cene uređaja DryPol® system navedene na računovodstvenoj poreznoj ispravi, što iznosi ……………………………….…………... ovde navedite iznos iskazan na računovodstvenoj poreznoj ispravi / fakturi.

- ………………………………… ime i prezime

- ………………………………… adresa na koju vam je isporučen uređaj DryPol® system

- ………………………………… broj fakture ili kopiju ove fakture

- ………………………………… bankovna veza - broj računa treba da bude naveden u međunarodnom formatu IBAN + BIC (SWIFT).

- Ovaj zahtev pošaljite elektronskom poštom ili u pisanom obliku poštom u pakovanju zajedno sa uređajem DryPol® System

- Uređaj pošaljite uredno zapakovan i zaštićen od oštećenja tokom prevoza na našu adresu : Elektrofyzika s.r.o., Vavřinec 89, 679 13, Czech Republic (CZ).

Ako želite ostvariti pravo na ovu garanciju, dostavite nam uređaj DryPol® System putem vrednosne pošiljke. Na pošiljke sa otkupnine (pouzećem) nećemo reagovati! U slučaju povraćaja uređaja DryPol® System izvan navedenog perioda garancije iz tačke 1a/ Prodavac neće da reaguje na vašu pošiljku koja će vam biti vraćena natrag !

3a / Nakon tehničkog i vizuelnog pregleda stanja uređaja DryPol® System novac će vam biti vraćen prenosom na vaš račun u iznosu prema tački 1a /. Da biste zadržali pravo na garanciju, štitite uređaj od oštećenja i prljavštine. U slučaju mehaničkog, elektronskog ili vizuelnog oštećenja ili uništenja uređaja DryPol® System iznos povraćaja biće smanjen za iznos cene opravke uređaja DryPol® System i troška vraćanja uređaja u prvobitno stanje u vreme kupovine. Kupac će biti obavešten o opravci i opsegu opravke putem Zapisnika o reklamaciji koji ćemo kupcu dostaviti poštom ili elektronskom poštom na adresu navedenu od strane kupca.